ZUŠ

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola

Pobočka ZUŠ ve Valašské Bystřici byla oficiálně založena k 1. září 1996. Jejímu vzniku předcházelo působení některých učitelů, kteří zde viděli dobrý potenciál a zájem o hudební vzdělání. Hlavní iniciátorkou se stala Jana Vařejčková z Rožnova p. R. odkud za svou pedagogickou činností dojížděla. S příznivě nakloněným vedením Obecního úřadu ve Valašské Bystřici se podařilo zajistit prostory vhodné k vyučování. V budově „Domku“, jak jsme ho znali, začala výuka hudebního oboru ve hře na dechové a klávesové nástroje. Hru na akordeon a elektrické klávesy vyučovala Jana Vařejčková, hře na dechové žesťové a dřevěné nástroje Stanislav Fusek a hru na klavír Ludmila Hužvajová.

Při rekonstrukci Společenského domu U Pernických bylo počítáno s pokračující činností ZUŠ a proto se od roku 2008 přestěhovala do nově vybavených tříd. V té době byly stávající prostory naprosto nevyhovující a výuka proto probíhala také na Základní škole. Dnes na tomto odloučeném pracovišti ZUŠ vyučují hudební nástroje Stanislav Fusek, Ludmila Hužvajová, Irena Zátorská, Veronika Baslová a Marie Hrušovská.                                                  Marie Hruškovská

 

Stanislav Fusek – zobcová flétna, trubka, lesní roh

Ludmila Hužvajová – klavír, klávesy

Irena Zátorská – housle

Marie Hruškovská – akordeon, klavír, klávesy

Veronika Baslová – klavír, klávesy

 

 

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm: http://www.zusroznov.cz/valasska-bystrice.html