Valašský soubor Troják

Spolková činnost
Spolková činnost

Myšlenka založit ve Valašské Bystřici valašský soubor se zrodila 23. února 1991 na tradičním Končinovém bále. První zkouška proběhla 7. března 1991. Sešla se na ní hrstka nadšenců, odhodlaná zhostit se nelehkého úkolu: nastudovat a znovu oživit pradávné bystřické tance a písně.

Vznik Cimbálové muziky Troják
Až po šesti letech se souboru splnil jeho dávný sen mít vlastní cimbálovou muziku. Bystřická cimbálová muzika Troják byla založena 24. dubna 1997. Uměleckým vedoucím je Libor Obšivač, primáškou Anna Adamcová, CM Troják se snaží navázat na známou tradiční Zezulkovu cimbálovou muziku. Její repertoár se skládá převážně z písní a tanců valašskobystřických, které rozšiřuje i hudební folklor celého Valašska. Muzika se významně podílí na rozvíjení místních lidových tradic, vystupuje při nejrůznějších zvykoslovných (dožínky, kácení máje) a společenských příležitostech v obci i na známých domácích folklorních festivalech.

Název valašského souboru i muziky byl odvozen od hory Tanečnice, nejvyšší ve Valašské Bystřici. Má tři vrcholy a jeden z místních názvů pro ni je Troják.

Kontaktní adresa:
Valašský soubor TROJÁK
Anna Adamcová
Valašská Bystřice 478
75627 Valašská Bystřice
email: tanecnici@email.cz

Valašský soubor Troják – oficiální webové stránky