Bystřičanka – dechová hudba

Dechová hudba Bystřičanka
Dechová hudba Bystřičanka

Dechová hudba Bystřičanka vznikla v roce 1935 ve Valašské Bystřici sloučením několika malých muzik, které působily již koncem 19. století. V době vzniku tuto kapelu založilo asi 20 členů. V 70. letch se počet členů ustálil na 15. V čele kapely se vystřídali 3 kapelníci.

Prvním byl varhaník zdejšího kostela pan František Volek, druhým pan Ferdinand Trčka a od roku 1978 dopoud vede kapelu pan Stanislav Fusek, který také skládá písničky. Repertoár se skládá jak z klasických lidovek (Vacek, Poncar, Vejvoda), tak i písniček současných autorů (Kubeš, Žváček, Smišovský, Procházka aj.). DH Bystřičanka spolupracuje také s valašskými autory – Václavem Krutílkem, Bedřichem Čubou, J. Dořičákem.  Hraje především dechovkový repertoár – polky, valčíky, pochody, tanga, walz, ale i skladby swingového stylu apod.

„Hrajeme všude tam, kam nás pozvou, spolupracujeme s několika moderátory. Uvádíme komponované pořady k různým akcím, včetně soutěžních pořadů, do kterých zapojujeme obecenstvo.“

Kapelník: Stanislav Fusek, tel.: 571 646 482, 731 176 387

 

http://www.valasskabystrice.cz/dechova-hudba-bystricanka/ds-1065/p1=1791